Postaráme se o kovový odpad za vás

S evropskou unií šetříme životní prostředí

V minulosti jsme realizovali 3 projekty v oblasti zpracování odpadu a šrotu, na jejichž spolufinancování se kromě nás podílela Evropská unie – Fond soudržnosti a Státní fond životního prostředí ČR. Tyto projekty jsou zároveň součástí Operačního programu Životní prostředí.

Z obdržených finančních příspěvků jsme zakoupili moderní technologie, abychom mohli zkvalitnit nakládaní s odpady a navýšit tak kapacitu jejich zpracování či třídění. A navíc můžeme šetřit životní prostředí.

 

shadow